Aktualno

  • 21.
  • april
  • 2020

Preverjanje davčne obveznosti v Nemčiji

Če ste v preteklem letu (2019) z napotenimi delavci opravljali dela v Nemčiji, nemški pristojni finančni urad (Finanzamt) kot vsako leto tudi letos, do 31.05.2020, pričakuje vašo dokumentacijo za preverjanje davčne in dohodninske obveznosti v Nemčiji (na dohodek podjetja, ki je bil ustvarjen v poslovnem letu 2019 v Nemčiji). V kolikor v preteklem letu niste izvajali projekta, ki bi v časovno v celotnem obsegu presegel obdobje 12 mesecev in v Nemčiji posledično ni nastala poslovna enota vašega podjetja, za vaše podjetje ni nastala davčna obveznost, kar pa je treba do zgoraj navedenega datuma ustrezno izkazati z dokumentacijo v zvezi z lanskimi projekti v Nemčiji.

Pomembno: v kolikor dokazila nemškemu finančnemu uradu ne bodo predložena, čeprav ste v preteklem letu izvajali dela v Nemčiji, bo nemški finančni urad sam ocenil davčno obveznost, ki jo bo treba poravnati oz. naknadno dokazati, da do davčne obveznosti ni prišlo.