Aktualno

  • 07.
  • maj
  • 2022

Preverjanje davčne obveznosti v Nemčiji

Poslovna enota v Nemčiji in davčno pravilo 183 dni

Če ste v preteklem letu z napotenimi delavci opravljali dela v Nemčiji, nemški pristojni finančni urad (Finanzamt) kot vsako leto tudi letos, do 31.07.2021, pričakuje vašo dokumentacijo za preverjanje davčne obveznosti v Nemčiji (na dohodek podjetja, ki je bil ustvarjen v poslovnem letu 2020 v Nemčiji). V kolikor v preteklem letu niste izvajali projekta, ki bi v časovno v celotnem obsegu, ki lahko seže tudi v leto 2019 oz. v tekoče leto 2021, presegel obdobje 12 mesecev in v Nemčiji posledično ni nastala poslovna enota vašega podjetja, za vaše podjetje ni nastala davčna obveznost, kar pa je treba do zgoraj navedenega datuma ustrezno izkazati z dokumentacijo v zvezi z lanskimi projekti v Nemčiji.

Pomembno: v kolikor dokazila nemškemu finančnemu uradu ne bodo predložena, čeprav ste v preteklem letu izvajali dela v Nemčiji, bo nemški finančni urad sam ocenil davčno obveznost, ki jo bo treba poravnati oz. naknadno dokazati, da do davčne obveznosti ni prišlo.

Odločilnega pomena za (ne)nastanek davčne obveznosti je tudi t.i. davčno pravilo 183 dni. V kolikr so delavci v obdobju katerih koli 12 mesecev v Nemčijo napoteni več kot 183 dni, je treba za celotno obdobje (naknadno) oddati dohodninske napovedi in odvesti dohodnino delavcev v Nemčiji. V 183 dni se vštevajo tudi dan prihoda, dan odhoda, prazniki in vikendi med napotitvijo. Prav tako se v to obdobje všteva tudi morebiten dopust delavca v Nemčiji neposredno pred začetkom opravljanja dela, med napotitvijo ali neposredno po zaključku napotitve.